Οροι ΧρησηςΗ BeeNectar σας ευχαριστεί για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία και τα προϊόντα της καθώς και για την επίσκεψή σας στην παρούσα ιστοσελίδα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.

Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και πλήρως αποδεχτεί χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτές. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε οποιονδήποτε εκ των όρων και προϋποθέσεων αυτών, παρακαλούμε να εγκαταλείψετε την παρούσα ιστοσελίδα και να μην κάνετε χρήση αυτής.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα απευθύνεται στους υφιστάμενους ή υποψήφιους πελάτες της BeeNectar και ενδέχεται να μην ισχύουν σε άλλες χώρες.

Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα

Τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα αρχεία ήχου, τα αρχεία κίνησης, τα αρχεία εικόνας και η διάταξή τους στην παρούσα ιστοσελίδα προστατεύονται από την ισχύουσα στην Ελλάδα νομοθεσία σχετικά με την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται ρητώς η αναδιανομή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση ή αναμετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας της παρούσας ιστοσελίδας με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό, έντυπο ή άλλο μέσο. Ενδέχεται η παρούσα ιστοσελίδα να περιέχει εικόνες, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των οποίων ανήκουν σε τρίτους.

Εγγυήσεις - Αποκλεισμός Ευθύνης

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα παρέχονται "ως έχουν" και χωρίς οποιαδήποτε, ρητή ή σιωπηρή, εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) οποιωνδήποτε σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλόλητας για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων.

Αν και θεωρούμε ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ακριβείς, ενδέχεται να περιλαμβάνουν λάθη ή ανακρίβειες. Ως χρήστης αποδέχεστε ότι η πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα γίνεται με δική σας ευθύνη και αναλαμβάνετε κάθε κίνδυνο που πιθανόν προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας.

Η BeeNectar σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες, θετικές, αποθετικές ή παρεπόμενες ζημίες που σχετίζονται με τις πληροφορίες αυτές, εκτός εάν προκαλούνται από βαριά αμέλεια ή δόλο της BeeNectar συμπεριλαμβανομένων και των ποινικών ευθυνών που τυχόν προκύψουν από την πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, ή από την ύπαρξη λαθών, παραλείψεων, κακοτυπωμένων χαρακτήρων, ετεροχρονισμένων πληροφοριών, τεχνικών λαθών ή ανακριβειών στις τιμές, τυπογραφικών και οποιωνδήποτε άλλων λαθών που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Ο αποκλεισμός της ευθύνης της BeeNectar συμπεριλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση οποιουδήποτε ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι δυνατή μόνο σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτής. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, υποχρεούστε σε αποζημίωση της BeeNectar, των υπαλλήλων, στελεχών και συνεργατών της σχετικά με κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής των νομικών της συμβούλων, που τυχόν προκύψουν από την παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας από εσάς.

Σήματα

Εκτός εάν άλλως αναφέρεται, όλα τα δικαιώματα από τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται ή εμφαίνοντα στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν στην BeeNectar, συμπεριλαμβανομένων σημάτων, ονομασιών μοντέλων, λογοτύπων και εμβλημάτων.

Άδειες

Η BeeNectar προσπαθεί να σας προσφέρει μία καινοτόμο και ενημερωτική ιστοσελίδα. Εντούτοις, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η BeeNectar οφείλει να προστατεύσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της, συμπεριλαμβανομένων ευρεσιτεχνιών, σημάτων και δικαιωμάτων δημιουργού. Επομένως, καμία άδεια χρήσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της BeeNectar δεν παρέχεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

Άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση της παρούσας κριθεί παράνομος, άκυρος ή μη εκτελεστός, θα διαγράφεται, θα θεωρείται ως ουδέποτε εγγεγραμμένος και σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάζει την ισχύ, τη δεσμευτικότητα και την εκτελεστότητα των λοιπών όρων και προϋποθέσεων.

Η BeeNectar δύναται ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή και να διαγράψει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, εν όλο ή εν μέρει, και κάθε τέτοια τροποποίηση ή διαγραφή θα θεωρείται ότι δεσμεύει τους χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας από τη στιγμή που οι εν λόγω αλλαγές εμφανισθούν σε αυτή. Ως εκ τούτου, συνιστάται ο συχνός επανέλεγχος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται κατά διαστήματα να μην είναι προσβάσιμη λόγω εργασιών αναβάθμισης ή μηχανικών, επικοινωνιακών, λογισμικών ή άλλων τεχνικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων που οφείλονται σε τρίτους. H BeeNectar δεν δύναται να προβλέπει τα χρονικά διαστήματα μη προσβασιμότητας στην παρούσα ιστοσελίδα ούτε είναι δυνατόν να γνωρίζει εκ των προτέρων ή να ελέγχει με άλλο τρόπο τη διάρκειά τους.

Σε κάθε περίπτωση η BeeNectar δικαιούται να διακόψει προσωρινά ή να τερματίσει οριστικά τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας εν όλω ή εν μέρει.