Οικονομικά στοιχεία

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΗΣ Μ.ΕΠΕ 2014